Május 28, 2023 - Emil, Csanád névnapja
Kispesti Hársfa Óvoda
Menü
Bemutatkozás
Kedves érdeklődő!

Üdvözlöm óvodánk honlapján! Béres Zoltánné vagyok az óvoda vezetője.
Néhány szóban szeretném bemutatni intézményünket.
Óvodánk 1980-ban épült és hatcsoportos intézményként működik ma is Kispest szívében, óriási panelházak tövében nyújt vidám napokat a 3-7 éves korú gyermekek számára, vegyes csoportokban.
Intézményünk 2017 évben megújult.
Esztétikus, szép csoportszobák, érdekes játékok és a fejlesztést elősegítő eszközök sokasága várja a kicsiket.
Az udvaron lombos fák alatt mászókák, fa játékok, homokozók csalogatnak.
A gyermekek neveléséhez szükséges eszközöket folyamatosan bővítjük.
Vegyes csoportjainkban szakképzett óvónők (7 fő szakvizsgával is rendelkezik), intézményi szinten pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógiai asszisztens, pedagógiai asszisztensek és dajkák végzik a sokoldalú fejlesztést.
Kis létszámú csoportban neveljük szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
- A fejlődés egyéb pszichés zavarával küzdő gyermekeket.
- Integráltan beszédfogyatékos gyermekek ellátását biztosítjuk.

Óvodánk Örökös Zöld Óvoda és Madárbarát Óvoda címmel rendelkezik, melynek elvárásaihoz folyamatosan bővítjük tevékenységeinket, eszköztárunkat. Fontos szempontnak tartjuk a fenntarthatóság elvét, melynek megalapozásában a szülők együtt gondolkodására is számítunk.

Célunk:
 A 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú- és harmonikus fejlődését elősegíteni, a gyermekek, szüleik és partnereink megelégedésére;
 A környezet megismerésére, megszerettetésére nevelés, a „környezetvédő” személyiségjegyek megalapozása;
 Testileg, szellemileg és érzelmileg egészséges ifjúság nevelése;
 A gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak megalapozása, alakítása;
 Biztosítani a hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, felzárkóztatását, illetve a tehetséggondozást;
 Az esélyegyenlőség megteremtése a sajátos nevelést igénylő gyermekek számára;

Az együttműködés lehetőségét a nyílt napok, meghitt ünnepségek, barkácsdélutánok, szülői értekezletek, fogadóórák, a zöld-napok közös megünneplése (Állatok világnapja, Őszelő, Hársfa-nap, Föld napja, Madarak és fák napja) és a mindennapi találkozások teremtik meg.

Az egész napos szeretetteljes nevelés mellett a következő lehetőségeket kínáljuk az óvodánkba érkezőknek.
Tehetséggondozó műhelyeink: (felmérés alapján kiválasztott gyermekek számára)
 Futszal az MLSZ támogatásával
 Gyermektánc
Térítésmentes szolgáltatásaink:
 hitoktatás.
Térítéses szolgáltatásaink (szülői igény szerint):
 játékos vízhez szoktatás és úszásoktatás nagycsoportban,
 túrák és kirándulások autóbusszal, tömegközlekedéssel.
 játékos mozgásfejlesztés
- birkózásSzeretettel várjuk Önöket:
Béres Zoltánné intézményvezető és a Hársfa Óvoda dolgozói.